Vi kan moment! 1

Välkommen!

Tack för att ni tittar in på vår hemsida. Vi erbuder ett brett sortiment av momentprodukter och tjänster som är väl anpassade för den nordiska industrins behov.

Råvaru- och fraktkostnader skenar!

Våra leverantörer är, som alla andra, påverkade av råvarupriserna i Asien som ökar våldsamt.
Redan under maj 2021 har Fambra fått flera prishöjningar, relativt till råvaror, aviserade.
Även fraktkostnaderna ökar ständigt och ligger idag på en mycket högre nivå än tidigare.
Mot denna bakgrund så kommer även våra priser att variera under 2021.
Priserna på hemsidan gäller, men kan ändras regelbundet, beroende på utvecklingen.
{{::gettext('Back to top')}}